Ett verktyg för
personlig & professionell
utveckling

Coaching i Företag

COACHING – ETT VERKTYG FÖR PERSONLIG OCH PROFESSIONELL UTVECKLING

Förändring är ett centralt begrepp i vår tid och att driva förändringsarbete är en nödvändighet i alla affärsverksamhet idag. Snabb förändringstakt, stora informationsmängder, krav på hög kompetens, fler krävande kunder, större konkurrens, ny teknologi, listan kan göras lång, ställer krav både på chefer och medarbetare. Samtidigt skall allt ske snabbt. Tid har blivit en av de viktigaste konkurrensfaktorerna.

COACHING som metod kan möta många av de utmaningar som dagens företag står inför där förändring och nytänkande är det centrala och effekterna av coaching kan ses både på individ, grupp, organisations och verksamhetsnivå.

COACHING kan benämnas som ett verktyg att hjälpa andra att lyckas. Verktygen är det konsultativa förhållningssättet, samtalsmetoden, kunna ställa öppna relevanta frågor, lyssna aktivt, inspirera till självtillit, uppmana till handling, ge konstruktiv kritik och feedback, ge beröm och fråga efter resultat.

COACHING utgår alltid från den konkreta situationen som personen befinner sig i

Utifrån glappet mellan hur personen upplever sin nuvarande situation – nuläget – och vilken situation personen önskar – önskvärd situation – hjälper coachen individen att utveckla sitt sätt att tänka, sitt sätt att vara och sitt sätt att lära sig så att denne kan förverkliga och uppnå sina mål genom handling.

COACHING handlar om att använda både hjärna och hjärta och hitta en balans mellan struktur och process. Det handlar om att ställa diagnos, fokusera, sätta upp mål och resultatkriterier, planera, välja handlingsalternativ, förutsäga utveckling, identifiera hinder, implementera och genomföra.

Det handlar också om att se möjligheter, fungera bättre med andra, få team och människor att må bra, förmåga att skapa ett bra liv, hantera konflikter, lära sig lyssna, vara tydlig , våga reflektera kring sin egen person utifrån styrkor och utvecklingspunkter, mod att uppmuntra till öppenhet, ha tålamod, inge förtroende, känna empati, ha en förmåga att leda sig själv och andra, kommunicera ärligt, rakt men med ödmjukhet.

CHEFER
För chefer är COACHING ett viktigt instrument och ledarverktyg. För att nå framgång som chef behöver man precis som framgångsrika idrottsutövare fortsätta träna, öva och utveckla sina färdigheter fast de nått topp. Man behöver kunna leda sig själv, förstå och styra sina tankar och känslor, vara medveten om sitt beteende och ta ansvar för sina handlingar och ha fokus på framtids- och lösningsorientering. Genom att utveckla sig i sin ledarroll, skapas en coachande företagskultur som i sin tur påverkar medarbetare till att bli självständiga och lärande individer.

FÖRETAG
För företag är COACHING en kraftfull metod för utveckling. Man vinner självgående och välmotiverade medarbetare. Att coaching är ett verktyg som skapar motivation med högre resultat som följd har bekräftats av många framgångsrika företag.

Ledarskap handlar om inflytande och en förmåga att utvecklas och påverka. Man har funnit att de ledare som uppnått bäst ekonomiskt resultat även är bäst på att coacha sina medarbetare.

Med COACHING kan medarbetare ledas till större effektivitet och uppnå resultat samtidigt känna arbetet som meningsfullt, 

Rulla till toppen