Utveckla
och lär känna
dig själv

Vad är Coaching?

Coaching handlar om att utveckla och lära känna sig själv. Det kan t ex vara att identifiera styrkor och utvecklingsområden hos dig. Genom att göra det kan du använda detta på rätt sätt i ditt ledarskap och därmed frigöra resurser för att få ökad handlingskraft. Mitt jobb som coach är att hjälpa dig på vägen dit. Tillsammans sätter vi upp de mål som du vill uppnå och ser till att du styr dina steg och ditt handlande mot de målen. Genom coachingen lär du dig att ta vara på din begåvning och nyttja din fulla potential.

”Du kan så mycket mer än du tror. Bara du är villig att våga!”

Målet med coachingen är helt enkelt att du ska må bättre. Du ska känna dig säker och trygg i vilken väg du ska gå härnäst. Då utvecklas du i en för dig positiv riktning och får mer kraft och energi. Därmed upplever du mindre stress.

Din vilja är drivkraften i din förändring och avgörande för din framgång. Du kan så mycket mer än du tror. Bara du är villig att våga!

Vad kan du få ut av Coaching?

 • Ökad självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga
 • Koncentrera dig på det som är viktigt, vad är viktigast just nu?
 • Identifiera vad i ditt liv som ger energi och vad som stjäl energi?
 • Bli effektivare med din tid och dina arbetsuppgifter
 • Identifiera utvecklingsmöjligheter i din yrkesroll, övriga roller
 • Ta reda på vad som hindrar dig från att göra vissa saker?
 • Lära dig att hantera och minimera stress
 • Få mod och kraft att våga.
 • Se nya infallsvinklar, testa nya saker

Coaching är inte:

 • Rådgivning. Den som coachas tar själv fram lösningar.
 • Terapi. Coaching sysslar inte med det förflutna, utan med nuet och framtiden.

Vem passar Coaching för?

 • Den som tagit sig an en större utmaning i livet och inte riktigt vet hur den ska hanteras på bästa sätt.
 • Den som starkt vill något, men inte riktigt vet hur det skall gå till eller inte kommer igång
 • Den som är i en vändpunkt i livet och känner sig rådvill.
 • Den som vill göra ”för många” saker, inte hinner med och som måste lära sig att välja, prioritera och kanske välja bort.
 • Den som känner att ”nu måste det hända något”.
 • Den som vill bryta upp från något och behöver hjälp, stöd och guidning

Etik och kvalitet

Det betyder i korthet att:

…jag som professionell coach behandlar människor med värdighet som fria och jämlika människor och att jag tillämpar denna syn när jag coachar. Jag är ärlig vad gäller min kompetens, kvalifikationer och erfarenheter som coach. Jag gör inte anspråk på att kunna uppnå resultat som jag inte kan garantera. Jag erkänner andras arbete och bidrag till min profession.

…vi upprättar en tydlig coachingsöverenskommelse när vi bestämt oss för att samarbeta. Jag respekterar din rätt till sekretess, tills du ger mig rätt till annat (eller lagen så kräver). Jag använder inte ditt namn, vare sig som klient eller referens, utan ditt tillstånd.

…om vi växer ifrån varandra kommer jag att uppmuntra dig att gå vidare i ett nytt samarbete med en ny coach/resurs. Skulle en intressekonflikt uppstå mellan oss löser vi den snabbt på bästa sätt för dig.

Rulla till toppen